دانشگاه جندی شاپور اهواز

خورنا: رئیس مرکز رشد و فناوری دارویی دانشگاه جندی شاپور اهواز گفت: صنعت داروسازی استان با مشکل مواجه است اگر چه تجهیزاتی توسط دانشگاه خریداری و نصب شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز علی اصغر همتی در نشست خبری هفته پژوهش که ظهر امروز برگزار شد اظهار کرد: مرکز رشد و فناوری دارویی اولین مرکز فناوری دانشگاه…
خورنا: بی شک درحال حاضر بيماري هاي غيرواگير به دلیل تراكم جمعيت در مناطق شهري، تغيير سبك، شيوه زندگي و گرايش افراد به عادت های نامناسب غذایی افزایش یافته است. به گزارش خورنا از اهواز، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی اهواز براین باورند که مهمترین دلایل این امر ابتلا به  فشار خون بالا، مصرف الكل، كلسترول بالا…