دانشگاه ایرانیان

37
خورنا: سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران گفت: زمان رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور سابق تغییری نکرده و کیفرخواست جدیدی به دادگاه ارسال نشده است. 27 خرداد ماه امسال خبر احضار احمدی نژاد به دادگاه در رسانه ها منتشر…
37
خورنا: اسفندیار رحیم مشایی از فعال شدن سایت دانشگاه ایرانیان در هفته آینده خبر داد. اسفندیار رحیم‌مشایی به دولت بهار گفت سایت اینترنتی دانشگاه ایرانیان هفته آینده فعال خواهد شد؛ وی همچنین با تایید…