دانشگاه استاندار

خورنا: استاندار خوزستان به دلیل عدم هماهنگی با وی در انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز این انتصاب را به رسمیت نشناخته و ضمن موضع‌گیری علنی حتی با ارسال نامه‌ای به امضای مدیر دفترش مانع از شرکت مدیران استان در مراسم معارفه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، بعد از گفت‌و‌گوی صریح و بی‌پرده محمدحسین سرمست رئیس…