دانشگاه آزاد شادگان

خورنا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شادگان گفت: نبود یک زمین مناسب و کمبود فضای آموزشی در دانشگاه مهمترین مشکل دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان است. عبدالکریم آلبوغبیش با اشاره به فعالیت بیش از 2 هزار دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان اظهار کرد: این دانشجویان در رشته‌های مختلف برق، آموزش ابتدایی،کامپیوتر،…