دانشگاه آزاد ایذه

دانشگاه آزاد آبادان

بلاتکلیفی بیش از ۱۸۰ دانشجوی فاقد مجوزدانشگاه آزاد ایذه

خورنا – بیش از ۱۸۰ د انشجوی دانشگاه آزاد ایذه پس از گذشت چند ترم از تحصیل آنها در این واحد دانشگاهی وضعیت تحصیلی…