دانشکده علوم پزشکی آباان

خورنا: مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: نمونه گیری های اسفندماه پارسال و فروردین ماه امسال نشان از آن دارد که میزان کلر باقی مانده در آب شرب شهری اروندکنار در حد صفر است. جعفر ربیهاوی با تاکید بر نامطلوب بودن آب شرب اروندکنار افزود: در نمونه گیریهای انجام شد نسبت کلر باقی مانده در آب…
خورنا: مدیر گروه بهداشت و محیط دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: 96 نمونه‌گیری از آب این شهرستان گرفته شده است. جعفر ربیهاوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: در مدت اخیر 96 نمونه از آب در آبادان توسط کارشناسان دانشکده علوم پزشکی انجام شده است. وی افزود: از این تعداد 59 نمونه از آب شهری، 17 نمونه از…