دانشکده علوم پزشکی آباان

37
خورنا: مدیر گروه بهداشت و محیط دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: 96 نمونه‌گیری از آب این شهرستان گرفته شده است. جعفر ربیهاوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: در مدت اخیر 96 نمونه از آب در آبادان…