دانشکده سلامت اندیمشک، کوی لور

خورنا- با هدف توسعه خدمات حوزه آموزش عالی و پس از پیگیری های گسترده و رفع مشکلات پیش رو، دانشکده بهداشت و سلامت در اندیمشک افتتاح و راه اندازی می شود. افتتاح این مجمتع آموزش عالی نقش مهم در تربیت و تامین نیروی انسانی شبکه های بهداشت و درمان شمال خوزستان خواهد داشت. پیش بینی می شود روند جذب دانشجو و…