دانشجویان

خورنا: رئیس دانشکده فنی و حرفه ای چمران اهواز گفت: 82 درصد از دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای در خوزستان بومی هستند سید بهزاد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به سیاست های وزارت آموزش و پرورش مبنی بر هدایت 50 درصد دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش، استقبال…