دامپزشکی

DSC04752

ریاست دامپزشکی شهرستان ماهشهر گفت:

خورنا -سعید کیوانی نیا ریاست اداره دامپزشکی شهرستان ماهشهر در گفتگو با خبرنگار خورنا در بندر ماهشهر به مناسبت روز دامپزشکی گزارشی از عملکرد…