دامداران شادگانی

خورنا: مدیر جهاد کشاورزی شادگان خواستار افزایش دو برابری سهمیه سبوس برای حمایت از دامداران این شهرستان شد. حمید مطرودی اظهار کرد: به‌منظور مساعدت و همیاری بیشتر به دامداران، جهاد کشاورزی این شهرستان اقدامات مطلوب و موثری را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: در همین راستا تاکنون 1571 تن سبوس گندم تهیه و به نرخ دولتی بین دامداران…