داروهای مورد نیاز بیماران کلیوی

مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک:

خورنا – مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک از تامنی و توزیع داروهای مورد نیاز بیماران کلیوی این شهرستان خبر داد و گفت:این داروها برای اولین بار در داروخانه شبانه روزی اندیمشک توزیع گردید. احمد مجیدی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار کرد:با توجه به نیاز ضروری بیماران پیوند کلیه به داروی تخصصی تامین این داروها…