داروهای بیماران خاص رایگان میشود

خورنا: جماليان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که گفته مي‌شود فقط داروهاي ارزان‌قيمت بيماران خاص رايگان شده است، اظهار داشت: تامين اجتماعي داروهاي خاص بيماران خاص را…