داروخانه

37
خورنا رسول دیناروند در حاشیه کارگاه آموزشی تدوین دارونامه بیمارستانی، در گفت‌وگو با خبرنگاران در اهواز درباره تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: سیاست سازمان غذا و دارو با توجه به مقررات و ضوابط حاکم بر نحوه…