داروخانه های خوزستان

خورنا: سامانه نظارت بر امور داروخانه های خوزستان برای نخستین بار در کشوردر این استان راه اندازی شد. به گزارش خورنا، دکتر حسین برزگر مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر این دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این سامانه به منظور نظارت و کنترل دقیق تر بر نحوه فعالیت، قیمت و رسیدگی سریعتر به شکایات…