داروخانه دامپزشکی رامشیر

خورنا: مدیر جهادكشاورزي شهرستان رامشیر گفت: با وجود اینکه یکی از شغل های مهم مردم این شهرستان دامداری و دامپروزی است، اولین داروخانه دامپزشکی در رامشیر افتتاح شد. مصطفی هنرمندیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه داروخانه دامپزشکی یکی از نیازهای اساسی شهرستان رامشیر به شمار می رفت، عنوان کرد:…