داروخانه حکیمیان شوشتر

37
خورنا: ساعتی پیش داروخانه حکیمیان شوشتر واقع در ضلع شرقی خیابان امام خمینی(ره) شهرستان شوشتر به دلیل نامعلومی طعمه حریق شد و در آتش سوخت. بامداد امروز داروخانه حکیمیان شهرستان شوشتر به دلیل نامعلومی در آتش سوخت و با مداخله نیروهای…