داروخانه‌های خوزستان

خورنا: سامانه نظارت بر امور داروخانه‌های خوزستان برای نخستین‌بار در کشور در این استان راه‌اندازی شد. مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: سامانه نظارت بر امور داروخانه‌های خوزستان برای نخستین‌بار در کشور در این استان راه‌اندازی شد. حسین برزگر تصریح کرد: این سامانه به منظور نظارت و کنترل دقیق‌تر بر نحوه فعالیت، قیمت…