دارخونه های شبانه روزی اهواز

37
خورنا: به منظور رفاه حال شهروندان اهوازي 20 داروخانه شبانه روزي در اين شهرستان درحال ارائه خدمات دارويي به مردم است. به گزارش خورنا از اهواز، حسين برزگر، مدير نظارت بر دارو و مواد مخدر دانشگاه…