دارایی: نمایندگان لرستان از ابتدای انقلاب به دنبال مجوز کارخانه سیمان الوار بودند

خورنا : نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: از ابتدای انقلاب که بخش الوار جزئی استان لرستان به شمار می آمد نمایندگان لرستان به دنبال کسب مجوز احداث کارخانه سیمان در این منطقه بوده و توانستند این مجوز را هم کسب کنند اما دولت های مختلف زیر بار نرفتند تا اینکه حدود ۸سال پیش پذیرفته شد که…