دارایی: نمایندگان لرستان از ابتدای انقلاب به دنبال مجوز کارخانه سیمان الوار بودند

12
خورنا : نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: از ابتدای انقلاب که بخش الوار جزئی استان لرستان به شمار می آمد نمایندگان لرستان به دنبال کسب مجوز احداث کارخانه سیمان در این منطقه بوده و توانستند این…