دادگستری هندیجان

خورنا: رئیس دادگستری هندیجان گفت: قاچاقچی مواد مخدر این شهرستان صبح فردا در ملاء عام اعدام می‌شود. سید محمود هاشمی رئیس دادگستری هندیجان اظهار داشت: حکم اعدام قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان صبح فردا اجرا خواهد شد. وی افزود:…