دادگستری شوش

خورنا : مراسم تودیع و معارفه ی ریاست جدید دادگستری شهرستان شوش روز سه شنبه در تالار نیایش شهرستان شوش برگزار می شود . بیش از این محمد صادق جمشیدی از رزمندگان و جانبازان پر افتخار هشت ساله ی دفاع مقدس و از نیروهای بومی و توانمند استان در این منصب به خدمت مشغول بوده است . ایشان به مدت یازده…