دادگستری خرمشهر

خورنا: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرمشهر از رضایت خانواده مقتول پس از 15 سال در این شهرستان خبر داد. به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علیرضا باوی اظهارکرد: فریبرز.ف. که در سال 1377 از سوی شعبه دوم عمومی خرمشهر به اتهام سرقت به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق و به اتهام قتل عمد مرحومه فاطمه….