دادگاه فائزه هاشمی

خورنا: فائزه هاشمی از اتهام اخلال در نظم زندان تبرئه شد. فائزه هاشمی پس از خروج از دادگاه انقلاب درباره رای شعبه 15 دادگاه انقلاب، گفت: از اتهام اخلال در نظم زندان تبرئه شدم ولی این حکم باید به دادستانی تهران نیز اعلام شود. همچنین غلامعلی ریاحی در ادامه اظهارات موکلش خاطرنشان کرد: موکلم از…
خورنا: خبرگزاری فارس به نقل از غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی نوشت: قرار است شعبه 15 دادگاه انقلاب در ساعت 10 صبح روز 16 مرداد ماه تشکیل جلسه داده و به پرونده موکلم به اتهام اخلال در نظم زندان در دوره 6ماهه حبسش  رسیدگی کند.