دادگاه انقلاب بندر ماهشهر

37
خورنا: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر گفت: با پیگیری مقامات قضایی، شاکی حرفه‌ای در ماهشهر به دام افتاد. رضا ابوالحسنی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات قوه مبنی بر شناسایی و برخورد…