دادگاه انقلاب بندر ماهشهر

خورنا: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر گفت: با پیگیری مقامات قضایی، شاکی حرفه‌ای در ماهشهر به دام افتاد. رضا ابوالحسنی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات قوه مبنی بر شناسایی و برخورد قضایی با شکات حرفه‌ای، شخصی با هویت معلوم شناسایی و پس از بازرسی از محل کار و منزل وی، حدود…