دادستان

خورنا: در مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان خوزستان رئیس جدید دادگستری و دادستان ماهشهر معرفی شدند. در این آیین که با حضور رئیس دادگستری، معاونان قضایی، امام جمعه، فرماندار و رؤسای ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی این شهرستان برگزار شد محمدیار ممبینی به عنوان رئیس جدید دادگستری ماهشهر معرفی و از زحمات و تلاش های نعمت الله…