دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر

خورنا: دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر گفت: 30 قبضه سلاح قاچاق در این شهرستان کشف شد. علیرضا باوی اظهار کرد: در کمین انجام گرفته توسط پلیس مرزبانی هنگ مرزی این شهرستان، 30 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز از قاچاقچیان اسلحه در مرز شلمچه کشف و ضبط شد. وی افزود: پرونده به منظور تحقیقات بیشتر به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب…