دادستان عمومی وانقلاب شوش

خورنا: دادستان عمومی وانقلاب شوش تکریم ارباب رجوع را یکی ازاصول مهم حقوق شهروندی دانست وگفت: اجرای این طرح درنیروی انتظامی شایسته قدردانی است. به گزارش خبرنگار ایرنا ˈتوفیق پوردراویˈ روز شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی ، معاونان وروسای کلانتری و پلیس شهرستان شوش افزود: برخورد با مجرمان، جمع آوری اراذل و اوباش، برخورد با مزاحمان…