دادستان اهواز

37
خورنا: دادستان اهواز در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، گفت: مهم‌ترین اصلی که می‌تواند در ارتقای سلامت نظام اداری موثر باشد، پای‌بندي همگان به قانون است در هر مرتبه‌ای که هستند. به گزارش ایسنا، فرهاد…