دادستان آغاجاری

خورنا: در مراسمی با حضور مسئولان، دادستان جدید شهرستان آغاجاری معرفی و منصوب شد. به گزارش خورنا به نقل از فارس، در این مراسم از «ایرج مقیدی»، دادستان سابق شهرستان آغاجاری تقدیر و به «عبدالکریم شریفی» دادستان جدید آغاجاری برای انتصاب در این پست تبریک و برای وی آرزوی موفقیت شد. این مراسم…