خیر هزینه درمان

در گفتگو با خیر خرمشهری-شهرضایی عنوان شد؛

خورنا – محمدحسین کاظمی اسفه، متولد ۱۳۲۲ در روستای اسفه شهرضا و بزرگ شده خرمشهر است. وی در پایان جنگ تحمیلی در میان سالی وقتی تمام اموالش را از دست داده بود با خانواده اش از خرمشهر به اصفهان بازمیگردد تا به او لقب جنگ زده دهند. در مشاغل زیادی فعالیت داشته و میگوید در همه آنها موفق بوده…