خیر ماهشهری

در گفتگو با خیر خرمشهری-شهرضایی عنوان شد؛

خورنا – محمدحسین کاظمی اسفه، متولد ۱۳۲۲ در روستای اسفه شهرضا و بزرگ شده خرمشهر است. وی در پایان جنگ تحمیلی در میان سالی وقتی تمام اموالش را از دست داده بود با خانواده اش از خرمشهر به اصفهان…