خیرین سلامت

خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز توجه به سلامت یکی از وظایف بنیادی دولت هاست و در کشور ما نیز ارتقاء، حفظ و تأمین سلامت از وظایف مهم دولت به حساب می آید. اسماعیل ایدنی پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از فعالین و خیرین عرصه سلامت که در تالار شهدای دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شده بود، گفت:…