خیابان پاسداران اهواز

خورنا: خیابان نهج البلاغه جنب پل راه بند اهواز صبح امروز یکشنبه بر اثر نشست آسفالت مسدود شد.   پس از نشست‌های مکرر آسفالت در مناطق سه راه فرودگاه، چهارشیر و دروازه شهرستان اهواز، این‌بار نشست‌ها به عقب تر رفته و در نبش خیابان نهج البلاغه (راه بند) در ابعاد بزرگی آسفالت برای چهاردهمین بار نشست کرد. با…