خیابان های سوسنگرد

37
خورنا: شهردار سوسنگرد بیان کرد: پس از هر بارندگی، خیابان های سوسنگرد بحرانی می شوند و امکان تردد قطع می شود. علی ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خطوط فاضلاب مدتهاست که برای خیابان…