خیابان های خرمشهر

خورنا: شهردار خرمشهر گفت: یکی از اولویت های کاری شهرداری آسفالت خیابان های خرمشهر است. محمد حویزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به علت حفاری های متعدد در برخی مناطق خرمشهر که ناشی از اجرای پروژه های گاز و فاضلاب بوده و ایجاد آسیب دیدگی و ناهمواری در سطح خیابان ها، شهرداری این شهر تمرکز خود را برای…