خیابان طالقانی

37
خورنا: رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شوشتر از تدوین طرح بدنه‌سازی خیابان طالقانی شوشتر در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شوشتر خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، حسین پنبه‌دانه‌پور صبح امروز در جلسه شورای اسلامی شهر…