خیابان‌

37
خورنا: سرپرست شهرداری شادگان از آغاز عملیات بهسازی خیابان‌های این شهر با اولویت مناطق محروم‌تر خبر داد. حسن مزبانی‌پور اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی شهرداری در تمام حوزه‌ها با شتاب بیشتری دنبال می‌شود و در دستور کار داریم این روند…