خیابان‌های اندیمشک

خورنا: اندیمشکی‌ها این روزها از وضعیت حفاری و کنده کاری‌های گاه و بی‌گاه دستگاه‌های مختلف اجرایی به‌ویژه فاضلاب بسیار گلایه‌مندند. امروز در هر خیابان و کوچه پس کوچه‌های شهرهای استان که راه بروی خواهی دید دلزدگی‌های ناشی از حفاری و کنده کاری و حفر گودال‌هایی عمیق که ناشی از پروژه‌های اجرایی آب، فاضلاب، گاز، مخابرات و نظیر این‌ها هستند. در…