خونین شهر

با گذشت بیش از سه دهه از آزادسازی خرمشهر

خورنا: با گذشت بیش از سه دهه از آزادسازی خرمشهر، مردم این شهر هنوز به حداقل های زندگی دست نیافته اند این در حالی است که روز سوم خرداد سیل وعده ها نافرجام از سوی مسئولان مختلف بر سر مردم این شهر سرازیر می شود. به گزارش خبرنگار مهر، آزادسازی خرمشهر در روز سوم خرداد ۱۳۶۱ خورشیدی پس از…