خوزستان از مشکلات ناشی از حاشیه نشینی رنج می برد

خوزستان از مشکلات ناشی از حاشیه نشینی رنج می برد

خورنا : عیسی دارایی  رئیس مجمع نمایندگان خوزستان  در آئین تجلیل از پزشکان نمونه شهرستان اندیمشک در محل تالار پایگاه چهارم شکاری  از حاشیه نشینی های خوزستان انتقاد و افزود : خوزستان از مشکلات ناشی از حاشیه نشینی رنج…