خوزتسان

37
خورنا: رئیس اداره آبفا روستایی دزفول از رفع مشکل تامین آب چهار روستای پرجمعیت این شهرستان خبر داد و گفت: برای رفع این مشکل، بیش از 357 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت. محمدرضا رحمتی‌مهر…