خور ماهشهر

خورنا: “خور ماهشهر”  سوژه ی جالی برای شهروندانی ست که با لنز دوربین گوشی های خود  عکاسی می کنند. تصویر زیر را یکی از شهروندان ماهشهری با تلفن همراه خود گرفته و مدتی است در…