خورنا در اندیمشک

پاسخ به ابهامات فعالیت خورنا در اندیمشک

محمد امین جمشیدی – خورنا همزمان با نزدیک شدن به فضای انتخاباتی شاهد موج های فراوان سیاسی و ضد اخلاقی علیه طیوف مختلف فعال اجتماعی و رسانه ای هستیم هر کدام از طیوف فکری بر خلاف اندیشه اسلامی و باور آیینی ما سعی بر یک رقابت مبتنی بر ضد اخلاق و با محوریت اتهام و تخریب دارند … مجموعه خبری خورنا…

واکنش به خبرسازی ها علیه خورنا؛

خورنا محمدامین جمشیدی سرپرست حوزه ی خبری خبرگزاری خورنا در شهرستان اندیمشک به شایعات اخیر مبنی بر جانبداری این سرویس خبری از جریان های خاص سیاسی فعال شهرستان در گذشته و حال و تهدید ارعاب اصحاب رسانه در جهت کاهش و اصلاح روش فعالیت واکنش نشان داد و ضمن رد و محکومیت هرگونه وابستگی و منفعت طلبی در نحوه…