خورنا خبر خوزستان

خورنا: مرکز پژوهش های شهری، اجتماعی و فرهنگی خورنا راه اندازی شد. به گزارش خورنا، ظهر امروز طی حکمی “سید عماد طباطبائی” به عنوان رئیس مرکز پژوهش های شهری، اجتماعی و فرهنگی…