خوردرو

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد

خورنا معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به ترخیص ۱۹۶ دستگاه خودرو در شش ماه نخست پارسال گفت: چهار هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو در شش ماه نخست سال جاری در منطقه آزاد اروند…