خوراکی های غیر مجاز

37
خورنا: اگر به محض ورود به فروشگاه سريعا به سراغ قفسه اين خوراكي‌ها مي‌رويد به محض خريد آنها شما پلاستيك‌هايي از “ام اس” را با خود به خانه تان حمل مي‌كنيد. تمام افراد بايد از يك رژيم غذايي سالم…