خودکفایی برق

خورنا: وزیر نیرو اعلام کرد: اگر تمام درهای مملکت بسته شود، چراغ این مملکت خاموش نمی‌شود. مجید نامجو در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تحریم‌های اخیر تاکید کرد: از این پیچ تاریخی عبور می‌کنیم و پروژه‌ها هرگز متوقف نمی‌شوند. ***قیمت‌ها یک باره واقعی می‌شد تورم کاهش پیدا می‌کرد وی پیش از این با تاکید بر این که مشکلی…