خودکسی در مسجد سلیمان

خورنا/ رییس دادگستری مسجدسلیمان نسبت به سیر صعودی خودکشی در این شهرستان هشدار داد. پیمان چعباوی اظهار کرد: متاسفانه اقدام به خودکشی در این شهرستان در میان زنان و جوانان رایج شده است که این مساله زنگ خطری به حساب می‌آید. وی افزود: این در حالی است که اقدامات فرهنگی و تامینی در این خصوص به کار گرفته شده است. چعباوی…