خودرو اروند در امیدیه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد:

خورنا: طبق آخرین اخبار واصله از یک منبع موثق امروز طی سفر مدیرعامل منطقه آزاد اروند به امیدیه ، این شهرستان مشمول استفاده از تسهیلات و خدمات منطقه آزاد اروند گردید. به گزارش خورنا به نقل از امید نیوز ،  پس از شایعات فراوان از بودن یا نبودن امیدیه در محدوده منطقه آزاد اروند،  اسماعیل زمانی مدیر عامل منطقه آزاد…