خودروی پیکره کش

خورنا: شهرستان چندین هزار نفری هندیجان و روستاهای تابعه چندین ماهست که فاقد حتی یکدستگاه آمبولانس جهت حمل پیکره میباشد. به گزارش خورنا از هندیجان، این موضوع در حالی است که شهرداری وظیفه دارد این مشکل مردم را حل نماید. مسئولین شهرداری حدود 6 ماه است که میگویند خودرو این شهرداری دچاره خرابی درب…